عنوان خبرTaiwan: Zhonghe building
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 19 August 2014 - 18:54:07

No. 142, Qiaohe Rd, Zhonghe District, New Taipei City.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.512 )