عنوان خبرKorea: Incheon airport
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 21 December 2013 - 06:54:29

Wall decoration of the Queen hotel at Incheon airport.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.416 )