عنوان خبرSwastika Day 2013 in Barquisimeto, Venezuela
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Monday 22 July 2013 - 00:48:01


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.387 )