عنوان خبرAustralia: Dymocks Building
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 17 September 2013 - 01:21:53

The Dymocks Building at 428 George St, Sydney NSW 2000. Built in 1922, renovated in 1932.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.385 )