عنوان خبرAustralia: Sydney Customs House
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 15 September 2013 - 05:44:28

The Sydney Customs House at 31 Alfred Street, Circular Quay, Sydney NSW 2000. Built in 1845.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.383 )