عنوان خبرFiji: Nadi house
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Friday 30 August 2013 - 05:51:59

House in Nadi, located on the western side of the main island of Viti Levu.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.371 )