عنوان خبرAustralia: Sydney boat
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 03 August 2013 - 03:45:10

Boat in the Sydney harbor. Photo taken circa 1926.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.353 )