عنوان خبرItaly: Sarcophagus of Stilicho
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 26 July 2013 - 17:58:50

The Sarcophagus of Stilicho at the Basilica of Sant'Ambrogio in Milan which was built in 379-386 CE.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.343 )