عنوان خبرAustralia: Brisbane City Hall
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 01 June 2013 - 19:14:53

Floor of the Brisbane City Hall at Adelaide and Ann Street. Built between 1920 and 1930.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.275 )