عنوان خبرIsrael: Church of the Nativity
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 02:41:42

Mosaic floor inside the Church of the Nativity in Bethlehem. Construction completed in 339 CE.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.236 )