عنوان خبرIsrael: Umm el Kanatir synagogue
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 02:39:15

Umm el Kanatir / Golan Heights. Built 6th century AD.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.233 )