عنوان خبرItaly: Villa Romana del Casale mosaic
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 18 December 2012 - 02:33:20

Ancient Roman mosaic at the Villa Romana del Casale, outside the town of Piazza Armerina, Sicily. This villa was built in the first quarter of the 4th century CE.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.142 )