عنوان خبرGermany: Drain
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 06 September 2014 - 18:35:55

Drain at an old dairy farm in Baden-Wuerttemberg.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.519 )