عنوان خبرSwastika Week 2014 in Barquisimeto, Venezuela
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Monday 07 July 2014 - 04:27:00
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.486 )