عنوان خبرItaly: Porta Venezia
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 07 April 2014 - 22:50:50

Porta Venezia at Bastioni Di Porta Venezia in Milan. Completed in 1828.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.448 )