عنوان خبرAustralia: Ocean Grove furniture
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Monday 20 January 2014 - 17:52:51

A piece of furniture from Japan originally, for sale in Ocean Grove (Victoria).این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.431 )