عنوان خبرSpain: Mosque–Cathedral of Cordoba
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 01 November 2013 - 02:06:41

The Mosque–Cathedral of Cordoba, construction completed in 987 CE.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.406 )