عنوان خبرItaly: Paestum
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 20 August 2013 - 21:03:42

The ceramic ceremonial bust of the Goddess Hera. Classical period.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.369 )